Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven nærmer seg igjen

Har selskapet gitt utbytte eller lån til aksjonær eller aksjonærs nærstående, foretatt kapitalendringer eller fått nye aksjonærer? Dette er eksempler på hendelser som må rapporteres, og gjelder også dersom selskapet har blitt slettet i løpet av 2018. Har du ikke kontroll på dette, kan konsekvensene bli store både for selskapet og aksjonærene.