DrivkraftAktuelt

Skattemyndighetene ila over en milliard i tvangsmulkt i 2017. Unngå tvangsmulkt – lever skattemeldingen i tide!

I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven ble det åpnet for ileggelse av tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til skattemyndighetene eller dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis. Etter loven trådte i kraft i 2017 har skattemyndighetene ilagt over 1 milliard norske kroner i tvangsmulkt.

Tvangsmulkt på inntil 52 450 kroner ved for sen levering av skattemeldingen

Fremdeles er det mange næringsdrivende som ikke har levert skattemeldingen og heller ikke søkt om utsettelse! Er du en av dem? I år risikerer du skyhøyt straffegebyr! I perioden 1. januar til 24. mai 2017 har skatteetaten sendt ut tvangsmulkter med til sammen 323 millioner kroner.

Har du husket å levere aksjonærregisteroppgaven?

Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er rett rundt hjørnet. Ved for sen levering risikerer du tvangsmulkt!