DrivkraftAktuelt

Positive utsikter for 2017 tross svak start

Første kvartal viste en laber aktivitet når det gjelder transaksjoner i Norge – 31 ble meldt, noe som ga det laveste deal-volumet siden 3. kvartal 2015. Med større attraktivitet i markedet etter fjorårets børsoppgang og betydelig tilførsel av nye prosjekter nå ser imidlertid 2017 totalt sett bra ut.

Ny utgave av Transaction Trends

I fjerde kvartal 2016 kunngjorde de 500 største selskapene i Norge totalt 40 transaksjoner. Til tross for at dette er en liten økning fra forrige kvartal (38), viser dette nedgang i forhold til det sterke transaksjonsvolumet i årsskiftet 2014 og 2015, med henholdsvis 53 og 52 annonserte transaksjoner. M&A utsiktene for 2017 er derimot fortsatt positive.