DrivkraftAktuelt

Transaction Trends Q1 2019

I første kvartal 2019 ble det annonsert 36 transaksjoner blant de 500 største selskapene i Norge. Selv om global M&A aktivitet var betydelig lavere i Q1 2019 sammenlignet med samme kvartal i 2018, var det norske M&A markedet fortsatt svært aktivt.
Les mer i vårt siste nyhetsbrev!

Ny utgave av Transaction Trends 1. kvartal 2018

I første kvartal 2018 ble 28 transaksjoner annonsert blant de 500 største selskapene i Norge.

Ny utgave av Transaction Trends 4. kvartal 2017

I løpet av tredje kvartal 2017 annonserte de 500 største norske selskapene totalt 44 transaksjoner – det høyeste kvartalsavtalevolumet siden 2. kvartal 2016.

EY Transaction Trends Q3 2017

I tredje kvartal 2017 ble 22 transaksjoner annonsert blant de 500 største selskapene i Norge.

Positive utsikter for 2017 tross svak start

Første kvartal viste en laber aktivitet når det gjelder transaksjoner i Norge – 31 ble meldt, noe som ga det laveste deal-volumet siden 3. kvartal 2015. Med større attraktivitet i markedet etter fjorårets børsoppgang og betydelig tilførsel av nye prosjekter nå ser imidlertid 2017 totalt sett bra ut.

Stor interesse for å kjøpe og selge virksomhet i Østfold

Torsdag 16. mars ble det avholdt seminar på Quality Hotell i Fredrikstad hvor sentrale temaer relatert til kjøp og salg av virksomhet ble gjennomgått. Mette Leistad, leder for rådgivningsavdelingen i region Øst traff godt på valg av tema for dagens seminar, og det har vel aldri vært større interesse for et seminar i regi av EY Østfold.

Ny utgave av Transaction Trends

I fjerde kvartal 2016 kunngjorde de 500 største selskapene i Norge totalt 40 transaksjoner. Til tross for at dette er en liten økning fra forrige kvartal (38), viser dette nedgang i forhold til det sterke transaksjonsvolumet i årsskiftet 2014 og 2015, med henholdsvis 53 og 52 annonserte transaksjoner. M&A utsiktene for 2017 er derimot fortsatt positive.

Hett marked for bedriftsoppkjøp i nord

Flere bedrifter søker profesjonell veiledning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Slik hjelp kan være nødvendig for å håndtere prosessen, sikre det juridiske i handelen og ikke minst at prisen på aksjene eller bedriften blir korrekt.

EYs kvartalspublikasjon “Transaction Trends”

Les EYs kvartalspublikasjon “Transaction Trends”.

Familieeide selskaper

Familieeide selskaper er helt sentrale for verdensøkonomien. De står for mer enn to tredeler av alle verdens selskaper, og i de fleste land fra 50-80 prosent av arbeidsmarkedet. Følgelig er det viktig å forstå driverne i slike selskaper. I en av de mest omfattende undersøkelsene innen dette feltet ser EY nærmere på hvordan vellykkede familieselskaper håndterer sin business.