DrivkraftAktuelt

Skattemyndighetene ila over en milliard i tvangsmulkt i 2017. Unngå tvangsmulkt – lever skattemeldingen i tide!

I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven ble det åpnet for ileggelse av tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til skattemyndighetene eller dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis. Etter loven trådte i kraft i 2017 har skattemyndighetene ilagt over 1 milliard norske kroner i tvangsmulkt.

Det nærmer seg fristen for levering av skattemeldingen!

Husk at selskapet selv er ansvarlig for at rapporteringen er rettidig og korrekt! Frist for levering av skattemeldingen for selskaper er 31. mai. Nytt for året er at dersom du selv søker om utsettelse, så får du utsatt fristen med 30 dager – ikke 15 dager som tidligere.