Regnskapsnyheter april 2018

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.