DrivkraftAktuelt

Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet ba i desember 2018 Finanstilsynet om å gjennomgå Regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven.

Regnskapsnyheter juni 2018

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.

Regnskapsnyheter april 2018

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.