Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet ba i desember 2018 Finanstilsynet om å gjennomgå Regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven.