DrivkraftAktuelt

Regnskapsnyheter juni 2018

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.

Regnskapsnyheter april 2018

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.

Regnskapsnyheter oktober 2017

Vi har gleden av å presentere siste utgave av vårt nyhetsbrev, Regnskapsnyheter oktober 2017.
Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk. Nyhetsbrevet retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for finansiell rapportering.

Forslag til ny regnskapslov

Finansdepartementet nedsatte i 2014 et lovutvalg som fikk i oppgave å gjennomgå regnskapsloven. Formålet var å modernisere og forenkle regelverket. Utvalget har levert to delutredninger som dekker en rekke ulike emner.

SAF-T – Er ordningen vedtatt?

SAF-T (Standard Audit File – Tax) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata i en XML-fil, primært til bruk ved utveksling av regnskapsdata til Skatteetaten.

Midt-Norge samles rundt Robotics

Roboter har revolusjonert industrien, og nå er teknologien i ferd med å få fotfeste i økonomi- og regnskapsfunksjonen. Tirsdag 14. februar møtte ledere fra både små og store selskaper fra Midt-Norge opp på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim for å høre på foredrag fra EY om hvordan de kunne møte den nye hverdagen.

Er du og din virksomhet klar for SAF-T fra 2017?

Vi i EY får mange spørsmål om SAF-T og opplever at det er stor usikkerhet rundt innføringen av standardformat for utveksling av regnskapsdata.

Ny skattemelding for merverdiavgift og nye regler ved innførsel av varer

Fra om med 1. januar 2017 innføres det en ny omsetningsoppgave, «Skattemelding for merverdiavgift» eller «MVA-meldingen» for alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Hensikten er å gjøre plass til merverdiavgift i forbindelse med omlegging av dagens ordning for innførselsmerverdiavgift som også vil bli endret fra denne dato. Heretter skal registrerte virksomheter selv oppgi og avregne merverdiavgiften sammen med innenlandsk merverdiavgift, samtidig som ansvaret for avgiften overføres fra Tolletaten til Skatteetaten.