DrivkraftAktuelt

Selgers ansvar for skjulte mangler ved bruk av “som den er”-forbehold i kjøpekontrakt

15. februar 2017 avsa Høyesterett dom (HR-2017-345-A) i en sak hvor spørsmålet var om kjøper eller selger må ta ansvaret for skader på en eiendom som oppstår i perioden mellom signert kjøpekontrakt og kjøpers overtakelse av eiendommen. Kjøper og selger var i den konkrete saken enige om at vannskaden var forårsaket av en skjult mangel som også var tilstede på visning, men som siden hadde utviklet seg. Det var helt tilfeldig at den viste seg på det tidspunktet den gjorde, og ikke etter kjøpers overtakelse.

Stor interesse for å kjøpe og selge virksomhet i Østfold

Torsdag 16. mars ble det avholdt seminar på Quality Hotell i Fredrikstad hvor sentrale temaer relatert til kjøp og salg av virksomhet ble gjennomgått. Mette Leistad, leder for rådgivningsavdelingen i region Øst traff godt på valg av tema for dagens seminar, og det har vel aldri vært større interesse for et seminar i regi av EY Østfold.

Hett marked for bedriftsoppkjøp i nord

Flere bedrifter søker profesjonell veiledning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Slik hjelp kan være nødvendig for å håndtere prosessen, sikre det juridiske i handelen og ikke minst at prisen på aksjene eller bedriften blir korrekt.