DrivkraftAktuelt

Vellykket seminar for familieeide selskaper i Larvik

Torsdag 6. desember arrangerte vi seminar for familieeide selskaper i Larvik for andre gang

Familieeide selskaper

Familieeide selskaper er helt sentrale for verdensøkonomien. De står for mer enn to tredeler av alle verdens selskaper, og i de fleste land fra 50-80 prosent av arbeidsmarkedet. Følgelig er det viktig å forstå driverne i slike selskaper. I en av de mest omfattende undersøkelsene innen dette feltet ser EY nærmere på hvordan vellykkede familieselskaper håndterer sin business.