Endringer i energiloven – selskapsmessig og funksjonelt skille

Kraftbransjen er utsatt for hyppige endringer i norsk lovgivning. I Granavolden-plattformen ble det nylig besluttet en ytterligere justering i energiloven, der funksjonell adskillelse av nettaktivitet bare vil gjelde for nettselskaper med mer enn 10 000 nettkunder. Selskap som berøres av lovendringene må derfor undersøke hvordan de skal tilpasse seg disse justeringene.