DrivkraftAktuelt

Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven nærmer seg igjen

Har selskapet gitt utbytte eller lån til aksjonær eller aksjonærs nærstående, foretatt kapitalendringer eller fått nye aksjonærer? Dette er eksempler på hendelser som må rapporteres, og gjelder også dersom selskapet har blitt slettet i løpet av 2018. Har du ikke kontroll på dette, kan konsekvensene bli store både for selskapet og aksjonærene.

Skattemyndighetene ila over en milliard i tvangsmulkt i 2017. Unngå tvangsmulkt – lever skattemeldingen i tide!

I forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven ble det åpnet for ileggelse av tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger til skattemyndighetene eller dersom det er åpenbare feil i opplysningene som gis. Etter loven trådte i kraft i 2017 har skattemyndighetene ilagt over 1 milliard norske kroner i tvangsmulkt.

Har du husket å levere aksjonærregisteroppgaven?

Du risikerer tvangsmulkt på inntil kroner 56 500! Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er rett rundt hjørnet. Ved for sen levering risikerer du tvangsmulkt!