DrivkraftAktuelt

Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven nærmer seg igjen

Har selskapet gitt utbytte eller lån til aksjonær eller aksjonærs nærstående, foretatt kapitalendringer eller fått nye aksjonærer? Dette er eksempler på hendelser som må rapporteres, og gjelder også dersom selskapet har blitt slettet i løpet av 2018. Har du ikke kontroll på dette, kan konsekvensene bli store både for selskapet og aksjonærene.

Hvorfor er det viktig å ha en aksjonæravtale?

Å drive næringsvirksomhet sammen med flere andre i et aksjeselskap kan medføre uforutsette problemer i samarbeidet. En aksjonæravtale er en spesialtilpasset avtale mellom aksjonærene i et selskap. Lær mer om hvordan den skal utformes slik at dere unngår konflikt.

Forenklet selskapslovgivning

Selskapslovgivningen har de siste årene vært gjennom en rekke endringer. Et ekspertutvalg har nylig foreslått ytterligere forenklinger. Vi gir deg oversikt over noen av forslagene.