Skatt, avgift og forretningsjus

EY leverer rådgivningstjenester innenfor nasjonal og internasjonal skatt-,m avgift- og annen forretningsjus.

Våre advokater og skatterådgivere bistår blant annet med:

 

  • Fast eiendom
  • Selskaps- og eierbeskatning
  • Fusjon, fisjon, oppkjøp og andre omorganiseringer
  • Arv og generasjonsskifte
  • Internasjonal beskatning av foretak og personer
  • Merverdiavgift
  • Internasjonal handel, toll og særavgifter
  • Selvangivelser og ligningsteknisk bistand
  • Arbeidsrett
  • Kontraktsrett