Personskatt (HC)

Mennesker utgjør i dag forskjellen mellom suksess og fiasko i markedet. I en voksende organisasjon er det et viktig konkurranse-fortrinn å ha de rette menneskene på riktig sted når du trenger dem. Vi jobber med: Global Mobility (Inn- og utstasjonering), Payroll Services (Lønnsadministrasjon), Human Resources (Personalløsninger), Performance & Reward (Incentivordninger), Arbeids- og ansettelsesrett.