Internprising (TP)

Internprising anses å være det viktigste området innenfor skatt for internasjonale selskaper og skattemyndigheter. Internprising skaper store utfordringer for virksomhetene, og skattemyndigheter i de fleste land gjennomfører mange undersøkelser på området.

Vi er tilknyttet en Nordisk gruppe, som igjen er del av et internasjonalt nettverk med dyktige TP-medarbeidere. Våre tjenester inkluderer: transfer pricing, dokumentasjon og oppgaveplikt, tax effective supply chain management (TESCM), bokettersyn og rettssaker.