Internasjonal skatt (ITS)

ITS gir råd til norske selskaper som driver internasjonal virksomhet og norske investorer med utenlandske investeringer (industrielle og finansielle), og utenlandske selskaper/investorer med virksomhet/investeringer i Norge. Det er en kontinuerlig rettsutvikling innenfor internasjonal beskatning, herunder innenfor EU/EØS. Vårt fokus er å informere om denne utviklingen og hvordan det påvirker våre kunder.