Indirekte skatt (VAT)

Indirekte skatt påvirker distribueringskjeden og det finansielle systemet. Vårt nettverk av fagpersoner innenfor indirekte skatt kombinerer teknisk kunnskap og bransjeforståelse med tilgang til avanserte verktøy og metoder. Vi identifiserer risikoområder og muligheter til bærekraftig planlegging med tanke på indirekte skatt, som merverdiavgift, kommuneskatt og formueskatt.