IFRS-publikasjoner

EY i Norge gir jevnlig ut norske IFRS-publikasjoner. Dette omfatter alt fra mindre publikasjoner som det årlige regnskapssirkulæret til den store og omfattende artikkelsamlingen IFRS i Norge. Våre publikasjoner utarbeides av ansatte og partnere med høy regnskapsfaglig kompetanse og sterk bransjekunnskap.