Forbedring av konsoliderings- og rapporteringsprosessen

CFO'er, økonomisjefer og regnskapssjefer er stadig under press for å rapportere riktig, raskt og ofte til ledelsen og andre interessegrupper. Samtidig er det forventet at de tar rollen som en forretningspartner og aktivt tøtte toppledelsens beslutninger. Deres rolle og kravene som stilles til dem er i stadig endring som følge av kravene som stilles.

Børsnoterte selskap og andre store konsern med flere datterselskaper står stadig overfor flere utfordringer knyttet til rapporteringsprosess og ferdigstillelse av regnskapet. Som følge av at økonomiprosessene henger sammen med de ulike forretningsprosessene i organisasjonen, vil en strømlinjeformet konsoliderings- og rapporteringsprosess gi betydelige fordeler.

For flere virksomheter kan den økonomiske situasjonen føre til at de må endre seg, enten i størrelse eller ved inntreden i nye markeder, for å forbli konkurransedyktige. I slike tilfeller vil en god konsoliderings- og rapporteringsprosess være en viktig del av virksomhetens effektive ledelse da det er nøkkelen for å kunne gi korrekt og tidsriktig informasjon til investorer og andre interessenter. EY kan bistå din virksomhet innenfor alle aspekter i konsoliderings- og rapporteringsprosessen, forbedret og mer effektiv rapportering samt rådgivning relatert til virksomhetens internkontroll, risikovurdering og forbedret finansiell forståelse.