DrivkraftMerverdiavgift, toll og særavgifter

Merverdiavgift, toll og særavgifter

Dagens regelverk er kompleks og i stadig endring. Vi hjelper deg med å identifisere risikoområder og muligheter for en effektiv avgiftshverdag slik at du kan være sikker på at du og din virksomhet oppfyller de plikter og rettigheter hvor enn i verden du har forretninger.

Vi i EY har en rekke lokale advokater, advokatfullmektiger og rådgivere som er spesialister på nasjonal og internasjonal merverdiavgiftsrett, toll og særavgifter. Vi kan bistå din virksomhet med korrekt og gunstig avgiftshåndtering, herunder praktisk gjennomføring i hverdagen, eksempelvis fordeling av inngående avgift, avgiftspliktig/avgiftsfri/avgiftsunntatt omsetning, bokettersyn og annen kontakt med avgiftsmyndighetene, omorganiseringer/fusjoner/fisjoner, samt avgiftshåndtering i forbindelse med kjøp og salg av selskaper, eiendom mv. Vi tilbyr også spesialtilpassede kurs.

Våre rådgivere har lang og bred erfaring, bransjekunnskaper og både lokalt og globalt nettverk, og du er dermed sikret en samarbeidspartner som identifiserer seg med dine interesser og mål.