DrivkraftRevisjon

Revisjon

EY er blant de største på revisjon i Norge og ligger ofte på topp når norske økonomistudenter skal kåre sin foretrukne arbeidsgiver blant revisjons –og rådgivningsselskap. Som markedsleder innen revisjon av store virksomheter har vi opparbeidet oss stor kompetanse på regnskapsrapportering, økonomisk styring og intern kontroll. Vi ønsker å utnytte denne kompetansen for å videreutvikle våre kunders virksomhet, og med 38 lokalkontor i Norge sørger vi for å være tett på våre kunder i deres lokalsamfunn.