DrivkraftVirksomhetsstyring

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering i virksomheten. God virksomhetsstyring retter oppmerksomhet og ressurser mot de mest kritiske forholdene for måloppnåelse i tråd med strategien.

I EY har vi lang erfaring fra ulike selskaper og bransjer. Ved hjelp av våre ledende metoder og verktøy bistår vi selskaper med å utforme og implementere en helhetlig virksomhetsstyring som øker måloppnåelsen.