DrivkraftEY Growth Navigator

EY Growth Navigator

EY Growth Navigator er en interaktiv og strukturert metodikk som gir en ny og unik måte å tenke på utover de typiske vekststrategiene. EY Growth Navigator fokuserer på syv viktige drivere for suksess og bærekraftig vekst over tid. Verktøyet er et rammeverk som inspirerer til strategiske og konstruktive diskusjoner, og som kan muliggjøre selskapsledelsen til å implementere og gjennomføre effektive tiltak som vil øke sannsynligheten for å nå framtidige mål. Å ha et bredt perspektiv på hva som driver utviklingen i virksomheten kan gi selskapet et konkurransefortrinn.

 EY Growth Navigator er utviklet med bakgrunn i erfaringer og kunnskap fra over 250 globale EY Entrepreneur of the Year finalister og flere tusen kunder. Erfaringsdatabasen går på tvers av bransjer, selskapsstørrelser og hvor de er på utviklingsskalaen. Dette sørger for reelle, aktuelle og konkrete tiltak som kan passe til både store og mindre selskaper. Selskapsledelsen vil ved hjelp av EY Growth Navigator fasilitatorer og erfaringsdatabasen få tilgang til kunnskap og erfaringer fra ledende praksis og hjelp til å identifisere hvilke tiltak som skal prioriteres for å kunne oppnå ønsket ambisjonsnivå.

En introduksjon til verktøyet tar ikke mer enn 1 time og selve gjennomføringen tar erfaringsvis 4-5 timer med ca 4 deltagere fra selskapet. For en sesjon med Growth Navigator må det være minst 2 representanter fra selskapet for å få fanget opp nok informasjon og ha god bruksverdi. En Growth Navigator sesjon kan være en nyttig investering for å framskaffe et prioritert strategidokument med tilhørende aksjoner fra ledende praksis.