DrivkraftViktige datoer

Viktige datoer

 

Januar 2018
05. januar 
A-melding for desember

20. januar 
Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Individuelle pensjonsordninger – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Innskudd, utlån og renter mv. – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Livsforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Pass og stell av barn – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Skadeforsikring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Underholdsbidrag – frist for levering av tredjepartsopplysninger

31. januar 
Aksjonærregisteroppgaven – frist for elektronisk levering
Aksjonærregisteroppgaven – frist for levering på papir
Boligsameier – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Boligselskap – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Drosjesentraler – frist for levering av kontrollopplysninger
Fagforeningskontingent – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter – frist for levering av tredjepartsopplysninger
Tilskudd til primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

Februar 2018
1. februar 
Finansielle instrumenter – frist for levering av beholdningsoppgaver
Kjøp fra primærnæring – frist for levering av kontrollopplysninger

10. februar 
Andre finansprodukter – frist for å levere opplysninger
Verdipapirfond – frist for levering av tredjepartsopplysninger

15. februar 
Betalinger til selvstendig næringsdrivende – frist for levering av tredjepartsopplysninger

20. februar 
Boligselskap – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Finansielle instrumenter – frist for levering av transaksjonsoppgaver

Mars 2018
01. mars 
Boligsameier – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Boligsparing for ungdom (BSU) – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Fagforeningskontingent – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Individuelle pensjonsordninger – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Innskudd, utlån og renter mv. – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Livsforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Pass og stell av barn – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Skadeforsikring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger
Underholdsbidrag – frist for å korrigere feil i innsendte tredjepartsopplysninger