DrivkraftAktuelt

Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet ba i desember 2018 Finanstilsynet om å gjennomgå Regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven.

Transaction Trends Q1 2019

I første kvartal 2019 ble det annonsert 36 transaksjoner blant de 500 største selskapene i Norge. Selv om global M&A aktivitet var betydelig lavere i Q1 2019 sammenlignet med samme kvartal i 2018, var det norske M&A markedet fortsatt svært aktivt.
Les mer i vårt siste nyhetsbrev!

Co-working – utleie av fast eiendom eller en bruksrett?

Nye arbeidsmetoder krever at utleiere av fast eiendom må tilpasse sine konsepter ved utleie av næringseiendom.

Er du årets vekstskaper?

Kjenner du en dyktig bedriftsleder? Eller er du kanskje en selv? Nå starter jakten på årets EY Entrepreneur Of The Year, og vi ønsker forslag til kandidater.

Endringer i energiloven – selskapsmessig og funksjonelt skille

Kraftbransjen er utsatt for hyppige endringer i norsk lovgivning. I Granavolden-plattformen ble det nylig besluttet en ytterligere justering i energiloven, der funksjonell adskillelse av nettaktivitet bare vil gjelde for nettselskaper med mer enn 10 000 nettkunder. Selskap som berøres av lovendringene må derfor undersøke hvordan de skal tilpasse seg disse justeringene.

Tips om tipsing

Driks, drikkepenger eller tips er fordeler vunnet ved arbeid for mottakeren av pengene. Dette er en skattepliktig inntekt for mottakeren. Inntil nylig har det vært den ansattes eget ansvar å oppgi tipsinntektene til beskatning.

Foreslåtte endringer i arveloven

15. januar 2019 ble det avholdt høring om Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny lov om arv og dødsboskifte.

Bli kjent med våre nye SAP- og IBM-spesialister i EY Skye

Teknologi og digitalisering er stadig viktigere for dagens virksomheter. 23. november 2018 ble den nordiske SAP- og IBM-spesialisten Skye en del av EY.

Ny teknologi og fortsatt vekst i havbruk

Veksten for norsk havbruk, Norges nest største næring, fortsatte i 2018 og nådde rekordnivåer i eksportverdi. Investeringsviljen i utprøving av ny teknologi og nye produksjonsmetoder peker seg ut som viktige trekk i bransjen nå.

Fristen for levering av aksjonærregisteroppgaven nærmer seg igjen

Har selskapet gitt utbytte eller lån til aksjonær eller aksjonærs nærstående, foretatt kapitalendringer eller fått nye aksjonærer? Dette er eksempler på hendelser som må rapporteres, og gjelder også dersom selskapet har blitt slettet i løpet av 2018. Har du ikke kontroll på dette, kan konsekvensene bli store både for selskapet og aksjonærene.