DrivkraftAktuelt

Transaction Trends Q1 2019

I første kvartal 2019 ble det annonsert 36 transaksjoner blant de 500 største selskapene i Norge. Selv om global M&A aktivitet var betydelig lavere i Q1 2019 sammenlignet med samme kvartal i 2018, var det norske M&A markedet fortsatt svært aktivt.
Les mer i vårt siste nyhetsbrev!