DrivkraftAktuelt

Regnskapsnyheter april 2018

Formålet med dette nyhetsbrevet er å orientere om aktuelle regnskapsspørsmål og utviklingstrekk innenfor IFRS og god regnskapsskikk.

Nyhetsbrevet retter seg mot produsenter og brukere av regnskap og andre med interesse for finansiell rapportering.

Dette nyhetsbrevet omhandler kryptoeiendeler, endringer i norske regnskapsstandarder, IFRS 9 og IFRS 15 – krav og presentasjon i kvartalsregnskap, Børs- og IFRS-konferansen 2018, IFRS Core Tools samt nye publikasjoner.

Les Regnskapsnyheter april 2018 her  eller last ned som PDF her.