DrivkraftAktuelt

Ny utgave av Transaction Trends 1. kvartal 2018

I første kvartal 2018 ble 28 transaksjoner annonsert blant de 500 største selskapene i Norge.

Dette er en nedgang i transaksjonsvolum sammenlignet med Q4 2017, men er i tråd med tilsvarende utvikling i samme periode i fjor.

Les hele Transaction Trends-rapporten her.