DrivkraftAktuelt

Har du husket å levere aksjonærregisteroppgaven?

Du risikerer tvangsmulkt på inntil kroner 56 500! Fristen for å levere aksjonærregisteroppgaven er rett rundt hjørnet. Ved for sen levering risikerer du tvangsmulkt!

 Av Kristin Kolstad Hansen, EY i Sarpsborg, mobil +47 95 18 89 10

Aksjonærregisteroppgaven har frist for innlevering 31. januar. Dersom opplysningene ikke blir gitt innen fristen, får man et kombinert varsel/vedtak om tvangsmulkt. I varselet står det en kort frist for levering før tvangsmulkt ilegges. Hvis du ikke leverer innen den angitte fristen, blir du ilagt en tvangsmulkt på kr 1 130 kroner per dag. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, til sammen kr 56 500.

Våre rådgivere har god erfaring med levering av aksjonærregisteroppgaver. Ta kontakt med et av våre kontorer for veiledning eller bistand.