DrivkraftAktuelt

Ny utgave av Transaction Trends 4. kvartal 2017

I løpet av tredje kvartal 2017 annonserte de 500 største norske selskapene totalt 44 transaksjoner – det høyeste kvartalsavtalevolumet siden 2. kvartal 2016.

Dette forklares med økning i både offentlige og private avtaler og økt interesse for grenseoverskridende transaksjoner. I denne utgaven av Transaction Trends har vi også inkludert et sammendrag av EYs Capital Confidence Barometer, som tegner optimistiske M&A-utsikter for 2018.

Les hele Transaction Trends-rapporten her.