DrivkraftAktuelt

Fire midtnorske næringslivsledere til nasjonal vekstskaper-finale

Tore og Morten Lindbak fra Lindbak Gruppen i Trondheim samt Bjørnar Grøntvedt fra Grøntvedt Pelagic og Morten Berg fra Mascot Høie, begge Ørland på Fosen, ble torsdag utpekt til Midt-Norges kandidater til EY Entrepreneur Of The Year 2017.

De øvrige nominerte i regionen var Alexander Kjølstad fra Smart Media i Steinkjer og Victor Jan Jensen fra Abyss Group i Kristiansund.

– Formålet er å identifisere, hylle og inspirere vellykkede vekstskapere og entreprenører. Slike mennesker er fundamentalt viktige for økonomien, og gir jobb og innovative og konkurransedyktige produkter og tjenester, sier Christian Ronæss, lokalt ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year.

For å kvalifisere for EY Entrepreneur Of The Year må vekstskaperens selskap ha minimum 20 ansatte, 20 mill. kr i omsetning og 20 prosent vekst siste to år.  Lederne for fem av disse selskapene er nominert til regionsfinalen i Midt-Norge, som omfatter Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag samt Nordland sør for Saltfjellet.

På regionskåringen på Dokkhuset i Trondheim ble det klart hvem av de nominerte som går videre som regionens kandidater til nasjonal finale i Oslo. Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco sommeren 2018. Dette er en stor inspirasjonssamling for de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner verden over.

Grøntvedt Pelagic: Bjørnar Grøntvedt er sjette generasjon Grøntvedt. Familien har vært innenfor sildeindustrien siden 1830. Bjørnar har vært daglig leder i Grøntvedt Pelagic AS (nåværende selskap) siden stiftelsen i 2001. Siden da har omsetningen økt fra 80 til forventet 647 MNOK i 2017. Bjørnar har hele veien har hatt stor tro på å satse på og investere i selskapets to fabrikker. Som leder har han sørget for å videreutvikle selskapet til den største tønnesildprodusenten i verden. De dekker 80-90 prosent av det skandinaviske markedet for marinert sild, og er også blant de mest lønnsomme i bransjen. Fabrikken er nå fullautomatisert – som betyr at det går svært kort tid mellom lossing fra skip til filetering/frysing (maks 10 minutter) – og leverer høykvalitetssild.
Etter at kvotene ble betydelig redusert i 2013 valgte Bjørnar å investere tungt i et nytt moderne hurtigfrysanlegg for å selge fryst makrell og sild. Denne investeringen har bidratt til betydelig vekst og økt lønnsomhet, godt hjulpet av gode priser og vekst i tonnasje.

 Bjørnar Grøntvedt er den eneste i selskapet som arbeider med salg. Han har lykkes med å bygge opp en imponerende kundeportefølje og har bygd sterke kunderelasjoner over tid. Dette har bidratt til at selskapet har fått en imponerende markedsandel i det skandinaviske markedet, og langvarige avtaler. I 2016 gikk om lag 20 prosent av omsetningen til Asia/Japan, 25 prosent til det skandinaviske markedet og 55 prosent til det europeiske markedet.

Lindbak Gruppen leverer kontorteknologi og kontormøbler (Lindbak AS, Lindbak Office Solutions) og programutvikling, implementering og drift av butikkdatasystemer (Lindbak Retail Systems AS). Selskapet har 322 ansatte og omsatte i 2016 for 772 MNOK. Virksomheten ble etablert i 1958 av vekstskapernes far, Agnar Lindbak, som drev kontormaskinvirksomhet fra sentrum av Trondheim. Begge har jobbet i virksomheten i hele sin aktive arbeidskarriere. Tore startet i virksomheten rett etter studiene, og Morten startet med salg da han var tidlig i 20-årene. Lindbak Gruppen er i dag Norges ledende og største familieeide aktør innen kontorteknologi, kontormøbler og IT-systemer. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, med 24 kontorer rundt om i landet, og et datterselskap i Gøteborg i Sverige.

Konsernet har de siste 10 årene hatt en stødig omsetningsvekst. Veksten har historisk vært en kombinasjon av både strategiske oppkjøp og organisk vekst. Vekstskaperne etterstreber til enhver tid å sørge for at oppkjøpte virksomheter passer inn i konsernet når det gjelder filosofi og kultur, og peker på dette som en av nøklene for suksessen de har oppnådd.

Mascot Høie: Morten Berg har jobbet med tekstil hele livet. Han startet i selskapet Alaska i Trondheim, som produserte soveposer. Han jobbet seg oppover og var innom både produksjon, marked og salg. I 1986 hadde Alaska etablert seg på Brekstad, men Morten var urolig for framtiden. Så i 1987 etablerte han et eget selskap på Brekstad i Sør-Trøndelag med egenkapital fra en eiendomsinvestering han realiserte. Morten besluttet så å bygge et stort industrilokale på over 500 kvadratmeter og kjøpe tekstilmaskiner fra Sverige for å komme i gang med produksjon. Han har vært tidlig ute med nye maskiner og moderne industripark. Dette har ført til at selskapet har differensiert seg på produktkvalitet og har en posisjon i markedet med høy kvalitet til god pris. Produksjonskunnskap og faglig interesse har ført til at Morten tidlig har fanget opp trender innen tekstil og teknologi og gitt ham inngående kjennskap til konkurrentene. Den kunnskapen har han brukt aktivt til å ta strategiske beslutninger for å konkurrere i markedet. Gjennom allianser, fusjoner og nøysomt arbeid klarte Berg Tekstil å komme i posisjon til å kjøpe Høie i 1999. Merkevaren Høie var godt kjent i Skandinavia og hadde selv fusjonert med flere felles konkurrenter i årene før oppkjøpet. Kjøpet av Høie var en sterk strategisk beslutning for å få kontroll på det skandinaviske markedet. I 2005 ble selskapet omgjort til Mascot Høie AS. Gjennom flere utbygginger har de nå over 20 000 kvadratmeter med lokaler på Brekstad. Morten Berg og Mascot Høie AS har hatt en stabil vekst i omsetning fra 213 MNOK i 2011 til 308 MNOK i 2015.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Grøntvedt Pelagic: Bjørnar Grøntvedt, mobil 91 54 62 44
Lindbak Gruppen: Tore Lindbak, mob. 934 57 899 og Morten Lindbak, mobil 934 57 898
Mascot Høie: Morten Berg, mobil 906 49 105

Christian Ronæss, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year – region Midt Norge, mobil 402 37 837
Pressesjef Ole Kristian Lunde, mobil: 916 69 000