DrivkraftAktuelt

Til norsk finale i vekstskaping

Aadne Søyland fra Gårdsand i Revetal og Stein Viggo Karlsen fra Vikingbad i Grimstad er regionens representanter som går videre til den nasjonale finalen av verdens største vekstskaperprogram, EY Entrepreneur Of The Year.

EY (Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. I oktober gjennomføres seks regionale finaler og Karlsen og Søyland går sammen med totalt 12 kandidater videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 28. november. Den nasjonale vinneren herfra representerer deretter Norge på den internasjonale finalen i Monaco neste sommer.

Av i alt 443 aktuelle kandidater i Agderfylkene, Vestfold og Telemark var lederne for ni selskaper plukket ut til regionskåringen i Sør, som fant sted på Kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn onsdag kveld. Den uavhengige juryen som bestemmer hvem som går videre består av Åse Aulie Michelet, Hege Skryseth, Harald Tyrdal, Trond Solberg og Harald Norvik.

Gårdsand er et selskap som driver oppdrett av and og gås. Aadne Søyland er en av fem gründere, og hans rolle har vært daglig leder siden starten i 2003 og frem til i dag. Selskapet hadde en forsiktig start med kun ham som ansatt. I dag er de 38. Bakgrunnen for oppstarten var et ønske om å produsere and og gås på egen gård, skape muligheter for produsenter og fremme produktene and og gås gjennom å samle flere småskalaprodusenter til en mer slagkraftig enhet. Sammen ville de utvikle markedet, øke næringsgrunnlaget på gårdene og ta en større del av verdikjeden rundt produktene. Han besluttet å investere i et eget foredlingsanlegg i 2010 og et slakteanlegg i 2012. Anleggene er utvidet videre ved flere anledninger og sist nå i 2017. Med eget slakte- og foredlingsanlegg har Gårdsand i samarbeid med produsentene økt leveringskapasiteten, bedret kvaliteten på sluttproduktene og utvidet produktspekteret betydelig ved å ansette en egen pølsemaker. I år vil omsetningen havne godt over 100 mill. kr.

Vikingbad AS ble opprinnelig stiftet i 2003 med fokus på å selge massasjebad, og begynte etter hvert med import av baderom fra Kina i 2004. Stein Viggo begynte i selskapet i 2006 og kjøpte seg etter hvert opp til en 42 % eierandel. Det ble da lagt en salgsstrategi for hvordan Vikingbad AS skulle bli en betydelig aktør i markedet for handel av synlige VVS-produkter (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) til proffsegmentet i Norge.
Omsetningen har økt fra 50 MNOK i 2010 til 186 MNOK i 2016. Dette er oppnådd gjennom hardt og strukturert arbeid og kontinuerlig optimalisering av verdikjeden, utvikle systemer som gjør det enkelt å være kunde hos dem, og et service- og oppfølgingsapparat som skal sikre at kunden alltid er fornøyd.

– Det er gledelig å se lokale bedrifter utvikle seg slik som Gårdsand og Vikingbad har gjort, som vinner kampen om markedet. Her har gode ideer kombinert med sterk gjennomføringskraft skapt resultater, sier Tor Erik Baksås, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year (EOY) i regionen.

De øvrige regionale kandidatene var Øystein Isaksen fra Bypost og Tom Arne Lefsaker fra Protektiv, begge Skien, Per Håkon Hansen fra HSH i Kristiansand, Jens Øystein Eide fra Jens Eide AS i Lillesand, Anne Hudalen fra Resolve ved Risør, Reidar Tobiassen og Jan Frode Tobiassen fra Strai Kjøkken i Kristiansand, og Hans Vetle Sjørholt og Ståle Bærland fra Sør Norsk Boring i Ulefoss.

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

  •  
EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser.  
  •  
EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 16. år i Norge og blir arrangert for 31. gang internasjonalt.
  •  
Tidligere vinnere: Jørgen Evensen og Peter Sandrup i Betonmast (2016), Brynjar Forbergskog i Torghatten (2015), Geir Skaala fra Norsafe (2014), brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted (2013), Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen (2012), Odd Reitan i Reitangruppen (2011) og Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels (2010).