DrivkraftAktuelt

Økende antall norske vekstselskaper

Antallet vekstselskaper i Norge er økende. Nivået er imidlertid fremdeles ikke tilbake til der det var før finanskrisen i 2007.

Av Ole Kristian Lund, Pressesjef EY, mobil: +47 916 69 000

EY har i forbindelse med høstens kåring av Entrepreneur Of The Year utarbeidet en oversikt over samtlige selskaper i Norge med mer enn 20 ansatte, over 20 mill. kr i omsetning og omsetningsvekst på over 20 prosent over siste to år.

Det fylket som kan vise til størst fremgang i antall slike vekstselskaper er Sogn og Fjordane. Her var det en økning på 50 prosent, fra 66 til 99 selskaper. Nest størst økning ser vi i Buskerud og Oppland, som begge økte antallet slike selskaper med 29 prosent, fulgt av Telemark, hvor det økte med 27 prosent.

Rogaland har mer enn halvert antall vekstselskaper fra toppåret 2012, men med 206 virksomheter som tilfredsstiller kriteriene forsvarer de likevel fortsatt en 6. plass blant fylkene.

Landet under ett hadde 3 860 selskaper som tilfredsstilte disse kriteriene, en økning på ti prosent fra perioden før. Tallet har vært jevnt økende de siste tre år. Det er likevel langt igjen til toppåret 2007, da det var 4 600 selskaper i denne kategorien. Med unntak av Rogaland, som fortsatt har en betydelig nedgang, har samtlige fylker en økning fra fjoråret. Svalbard er ned fra fire til tre vekstselskaper.

I absolutte tall er det i år som i fjor de mest folkerike fylkene som også har de fleste vekstselskapene, med Oslo (803 selskaper), Akershus (401) og Hordaland (322) på de tre øverste plassene.

EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. Hensikten med programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser. Det arrangeres i 60 land, og er med det verdens største vekstskaperprogram.

EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 16. år i Norge og blir arrangert for 31. gang internasjonalt. Nå i oktober går seks regionale finaler i Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø. De 12 sterkeste kandidatene herfra møtes til en nasjonal finale i Oslo 28. november.