DrivkraftAktuelt

Stor interesse for å kjøpe og selge virksomhet i Østfold

Torsdag 16. mars ble det avholdt seminar på Quality Hotell i Fredrikstad hvor sentrale temaer relatert til kjøp og salg av virksomhet ble gjennomgått. Mette Leistad, leder for rådgivningsavdelingen i region Øst traff godt på valg av tema for dagens seminar, og det har vel aldri vært større interesse for et seminar i regi av EY Østfold.

Av Kristin Kolstad Hansen, EY i Sarpsborg, mobil: +47 951 88 910

Ledere fra små og mellomstore selskaper i Østfold møtte opp for å lære mer om hvordan man på best mulig måte forbereder eget selskap for salg og hvilken pris man kan forvente. Det ble også fokusert på hva man særlig bør være oppmerksom på ved kjøp av virksomhet. Foredragsholderne trakk fram de mange fordelene ved å gjennomføre en finansiell og juridisk Due Diligence, og viste hvordan en slik selskapsgjennomgang kan fremme en bedre forståelse av virksomheten, avdekke risiko og gi kjøper en god indikator for hva som er riktig pris. 

Advokat Andreas Bjørnebye ga deltagerne en oversikt over avtaler man typisk møter på og selv må sørge for ha på plass i transaksjonssammenhenger. Tar du sjansen på gi en kjøper som driver en konkurrerende virksomhet innsyn i dine bedriftshemmeligheter, uten at dette er regulert i en vanntett avtale? Bjørnebye ga flere skrekkeksempler på hva som kan gå galt hvis slike avtaler mangler. Han viste også hvor viktig det er å ta en juridisk gjennomgang av selskapet før et salg, for på den måten fremstå utad som ryddig og strukturert.
Fallgruvene ved virksomhetsoverdragelser er mange både for kjøper og selger, og det kunne vært satt av en hel dag til temaet.

Foredragsholderne ga grunnlag for gode diskusjoner og erfaringsutveksling både i pausen og etter seminaret. Det var tydelig at dette var et tema som mange er opptatt av.