DrivkraftAktuelt

Ny utgave av Transaction Trends

I fjerde kvartal 2016 kunngjorde de 500 største selskapene i Norge totalt 40 transaksjoner. Til tross for at dette er en liten økning fra forrige kvartal (38), viser dette nedgang i forhold til det sterke transaksjonsvolumet i årsskiftet 2014 og 2015, med henholdsvis 53 og 52 annonserte transaksjoner. M&A utsiktene for 2017 er derimot fortsatt positive.

Les hele EYs kvartalspublikasjon “Transaction Trends” her.