DrivkraftAktuelt

Store inspirasjonskilder fortjener storstilt hyllest

Derfor arrangerer vi EY Entrepreneur Of The Year (EOY), verdens største vekstskaperprogram med kåringer i mer enn 60 land. I oktober gjennomfører vi seks regionskåringer rundt om i Norge. Totalt 50 regionale finalister vil bli hedret, og 12 av disse vil bli kåret som nasjonale finalister.

av Veronica Hagelid, mobil +47 922 02 310 

I år hedrer vi Norges beste vekstskapere for 15. gang. Den uavhengige juryen under ledelse av Åse Aulie Michelet har vurdert de nominerte kandidatene, og de 12 utvalgte nasjonale finalistene går videre til den nasjonale kåringen i Oslo 29. november, der de kjemper om å bli de tre nasjonale kategorivinnerne i Handel, Industri og Tjenester. En av disse tre blir i tillegg hovedvinneren, EY Entrepreneur Of The Year, 2016. Vedkommende representerer Norge på den internasjonale finalen i Monaco juni 2017. Vi kårer også årets YOUNG Entrepreneur Of The Year, Norges beste vekstskaper under 35 år.

Hensikten med EOY-programmet er å fremheve og hedre personer som bidrar med nye ideer, satser kapital og yter egeninnsats for å skape varige verdier og arbeidsplasser. Det er vekstskaperen – ikke vekstselskapet – som hedres, og EOY-programmet fokuserer derfor på personer som har lagt gründerfasen bak seg og som har tatt bedriften videre inn i vekstfasen.

EOY er et helårlig program der man blir del av et vekstskapernettverk hvor man kan møte andre vekstskapere og få tilbud om å delta på ulike typer arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.

Økende antall norske vekstselskaper
Antallet vekstselskaper i Norge er økende. Nivået er imidlertid fremdeles ikke tilbake til der det var før finanskrisen i 2007. De fylkene som kan vise til størst fremgang i antall vekstselskaper i år er Nordland, Troms og Finnmark, Hedmark og Oppland og Øst- og Vestfold. Ikke overraskende er Rogaland blant de fylkene som har hatt en nedgang de siste tre årene.

I absolutte tall er det de største fylkene som også har de fleste vekstselskapene, med Oslo, Akershus og Hordaland på de tre øverste plassene.

Kriteriene for å være et vekstselskap er at bedriften har hatt en omsetningsvekst siste to år på minimum 20 prosent, minimum 20 mill. kr i omsetning, vekst i antall ansatte de to siste år og minimum 20 ansatte ved årsavslutning 2015. I tillegg må både resultat siste år (2015) og egenkapital være positiv. For å bli nominert som kandidat i EOY-programmet må bedriften også ha en vekstskaper som både har en ledende stilling samt vesentlig eierinteresse i bedriften.

Se vår EOY-film som forklarer overordnet hva EOY-programmet er og hvorfor det er viktig for oss – og samfunnet forøvrig.