DrivkraftAktuelt

EYs kvartalspublikasjon “Transaction Trends”

Les EYs kvartalspublikasjon "Transaction Trends".

De 500 største norske selskapene annonserte totalt 45 transaksjoner i 2. kvartal 2016. Mens 1. kvartal endte som det svakeste 1.-kvartalet siden 2013 har M&A-markedet nå kviknet til igjen.

Drevet av oppgangen i de internasjonale finansmarkedene har europeiske og amerikanske investorer vist økende interesse for norske transaksjoner; for disse er volumet opp 23 prosent fra foregående kvartal.

De globale utsiktene innen M&A-området forblir positive. Omkring halvparten av selskapene i undersøkelsen planlegger oppkjøp, og 40 prosent ser på muligheten for ulike strategiske allianser de neste 12 månedene.

Les hele EYs kvartalspublikasjon “Transaction Trends” her.