Velkommen til Drivkraft
Informasjon og inspirasjon for små og mellomstore bedrifter

Aktuelt

Alle artikler

Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet ba i desember 2018 Finanstilsynet om å gjennomgå Regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven.

Transaction Trends Q1 2019

I første kvartal 2019 ble det annonsert 36 transaksjoner blant de 500 største selskapene i Norge. Selv om global M&A aktivitet var betydelig lavere i Q1 2019 sammenlignet med samme kvartal i 2018, var det norske M&A markedet fortsatt svært aktivt.
Les mer i vårt siste nyhetsbrev!

Co-working – utleie av fast eiendom eller en bruksrett?

Nye arbeidsmetoder krever at utleiere av fast eiendom må tilpasse sine konsepter ved utleie av næringseiendom.

Er du årets vekstskaper?

Kjenner du en dyktig bedriftsleder? Eller er du kanskje en selv? Nå starter jakten på årets EY Entrepreneur Of The Year, og vi ønsker forslag til kandidater.

Endringer i energiloven – selskapsmessig og funksjonelt skille

Kraftbransjen er utsatt for hyppige endringer i norsk lovgivning. I Granavolden-plattformen ble det nylig besluttet en ytterligere justering i energiloven, der funksjonell adskillelse av nettaktivitet bare vil gjelde for nettselskaper med mer enn 10 000 nettkunder. Selskap som berøres av lovendringene må derfor undersøke hvordan de skal tilpasse seg disse justeringene.